Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozásoknak!

Rövidesen indul a GINOP-4.1.3-19 sorszámú – Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak című pályázat.

A pályázatok benyújtása 2019. május 15. 12.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges, vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

Kérjen ajánlatot, a jövőre felkészített napelem rendszereinkre!

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon (Budapest, Pest megye) megvalósuló fejlesztések. Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

Támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft. A támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 jelű Felhívásra telephelyenként nyújthat be pályázatot, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

Támogatható tevékenységek köre:
Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.
Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Nem támogatható tevékenységek:
•    amely esetében az épület a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban nem volt használatban
•    a napelemes rendszer nem felel meg a 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak
•    megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport egy éves időtartamra vonatkozó villamosenergia-igényét
•    Olyan épületek napelemes rendszerrel való ellátása, melyek nem tartoznak az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet) hatálya alá, kivéve a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 1. § (2) f) pontjában felsorolt épületeket.
•    Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.
•    amely épület állékonysági problémával rendelkezik
•    Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
●    mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább három lezárt teljes üzleti évvel
●    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt 
●    amely jelen projektjének elszámolható összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt évi beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét
●    amely jelen projektjének elszámolható összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt évi beszámoló szerinti személyi jellegű kiadások összegét
●    kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Kérjen ajánlatot, a jövőre felkészített napelem rendszereinkre!


Majoros László névjegye

A legújabb, 3. generációs kulcsrakész intelligens napelem rendszerek értékesítésével foglalkozok.
Kategória: Finanszírozás, Pályázatok | A közvetlen link.