Pályázatok

Tartalomjegyzék:

1. GINOP-1.2.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása  (Pályázati kiírás) Átmenetileg szünetel!

2. GINOP-1.2.3. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében (Pályázati kiírás)

3. GINOP-4.1.1. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (Pályázati kiírás)

4. GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel (Pályázati kiírás)

5. LAKOSSÁGI pályázatok


1. GINOP-1.2.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 

Új technológia bevezetését tervezi? / Bővítené kapacitását? / Esetleg lemaradt a tavaly nyáron meghirdetett pályázatból?

 • A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 Mrd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1000-2000 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól lehetséges.

A pályázat során új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre és online megjelenés kialakítására (domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés) igényelhetnek támogatást a pályázó cégek.

A projekt keretében csak a felhívás mellékleteként megtalálható VTSZ/TESZOR listán feltüntetett eszközök kerülhetnek beszerzésre.

Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 • Fenntartási kötelezettség 3 év.
 • A felhívás keretében támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be 2017. január 16-tól.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.

Az igénybe vehető maximális előleg a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft. (Vissza az elejére)

2. GINOP-1.2.3. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében 

A KKV-k számára ismételten lehetőség nyílik telephelyfejlesztési beruházások támogatására. A pályázati felhívás keretösszege 112 milliárd Ft és kombináltan nyújt vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatást a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 2500-5000 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től lehetséges.

A pályázat során új eszközök, gépek beszerzésére, infrastrukturális és ingatlan beruházásokra, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre (hardver, szoftver) igényelhetnek támogatást a pályázó cégek.

A projekt keretében csak a felhívás mellékleteként megtalálható VTSZ/TESZOR listán feltüntetett eszközök kerülhetnek beszerzésre.

Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 • Fenntartási kötelezettség 3 év.
 • A felhívás keretében támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be 2017. február 15-től.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft, legfeljebb 30%-os támogatási intenzitás mellett. a visszatérítendő támogatás (kölcsön) összege 10-145 millió Ft, maximum 60%.
 • Az igénybe vehető maximális előleg a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a. (Vissza az elejére)

3. GINOP-4.1.1. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 

Hamarosan meghirdetésre kerül  az épületenergetikai fejlesztéseket támogató pályázati kiírás, mely már kombinált formában (vissza nem térítendő támogatás – kedvező feltételű visszatérítéses hitel) támogatja a mikro-, kis-, és középvállalkozások, közép-magyarországi régión kívüli, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát állítanak elő.

A benyújtott támogatási kérelem várhatóan maximum 10 db különálló épület energetikai fejlesztését tartalmazhatja azzal a megkötéssel, hogy projektenként az elszámolható költségekre vetítve, az energia hatékonyság fokozására irányuló projektrésznek legalább 50 %-ot, míg a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrésznek legalább 10 %-ot el kell érnie.

Általánosságban, olyan 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező, a pályázat beadása előtti 1 évben használatban lévő, fűtött alapterületük alapján jellemzően nem csak irodai funkcióval rendelkező épületek lehetnek a projekt tárgyai, ahol a fejlesztés egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez. A tartalmi értékelési szempontok során elérhető pontszám is a számításokkal alátámasztott energia megtakarítás, és a hozzá tartozó beruházási összeg ismeretében határozható meg.

Rendelkezésre álló forrás: 59,45 milliárd forint

Támogatás összege: Min. 3 millió forint, max. 50 millió forint.

Pályázók köre: Budapest és Pest megyén KÍVÜLI mikro-, kis-, és középvállalkozások,

akik legalább két teljes lezárt üzleti évvel, és minimum 1 fős átlagos statisztikai állománnyal rendelkeznek.

Támogatható tevékenységek: Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek (aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt elszámolható költségén belül)

 • Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése (Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak is eleget tesznek.)
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek (aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt elszámolható költségein belül)
 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátáshoz

A pályázatok benyújtásához minden esetben energetikai tanúsítvány szükséges!

 • Alapvető kiválasztási szempont, hogy a támogatott fejlesztéssel egységnyi költségből a lehető legnagyobb CO2 megtakarítás legyen elérhető.
 • Olyan épületre vonatkozó beruházás támogatható, amelyet a pályázat benyújtását megelőző 3 évben rendeltetésszerűen használtak.
 • Támogatás igénylés feltétele teher-, per- és igénymentes ingatlan.
 • Az épületeket érintő fejlesztési elképzelések közül prioritást kell, hogy élvezzenek azok, amelyek összetett (komplex) felújításokat valósítanak meg. (Vissza az elejére)

4. GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel 

A 0%-os kamatozású visszatérítendő támogatás induló, vagy már működő nem mezőgazdasági vállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát állítanak elő.

 • Támogatásra jogosultak: mikro-, kis- vagy középvállalkozás
 • Kölcsön összege: 1 millió Ft – 1 000 millió Ft kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás,
 • ügyleti kamat: 0 %/év,
 • nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj;
 • Saját forrás a hiteligénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. A projekt keretében bevont ingatlan elszámolható költsége a saját forrás összegébe beszámítható.
 • Kölcsön típusa: éven túli lejáratú kölcsön;
 • futamidő: ingatlan vásárlása, felújítása esetén max. 15 év, immateriális javak beszerzése esetén max. 5 év, új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,
 • rendelkezésre tartási idő: max. 24 + 6 hónap,
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számítva max. 24 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 30 hónap,
 • projekt megvalósítási idő: szerződéskötéstől számított max. 24 + 6 hónap
 • Hitelprogram keretösszege: 30 milliárd Ft;
 • Benyújtás: a hitelkérelmeket 2017. február 28-tól lehet benyújtani.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. (Vissza az elejére)